شیراز پمپ افتخار بیش از 30 سال خدمت در زمینه پمپ و بوسترپمپ های آپارتمان و کشاورزی، الکتروموتور و گیربگس های صنعتی، لوازم کشاورزی و باغبانی، موتوربرق و موتورپمپ و انواع شناور و پمپ های آبیاری به شما مشتریان گرامی را دارا می باشد.