*برای مشاوره رایگان طراحی بوستر پمپ تماس بگیرید.*

 

 

لطفا دو پمپ بوستر پمپ خود را با توجه به مشاوره و ملزومات تاسیسات ساختمان خود انتخاب کنید:

 

در انبار موجود نمی باشد
5,300,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,100,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
23,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
12,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
9,700,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
5,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
7,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

پمپ دو پروانه

پمپ 2 اسب 2 پروانه دلتا

5,300,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,700,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
7,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,800,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
4,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,300,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,000,000 تومان

 

پرشر سوییچ بوستر پمپ خود را انتخاب کنید:

 

 

پمپ آتش نشانی خود را انتخاب کنید:

 

 

منبع تحت فشار بوستر پمپ خود را با توجه به مشاوره و ملزومات تاسیسات ساختمان خود انتخاب کنید:

 

در انبار موجود نمی باشد
2,600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 60 لیتری مهرافروز

1,680,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 200 لیتری واتس

6,400,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 150 لیتری واتس

4,850,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 100 لیتری واتس

2,650,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 80 لیتری واتس

2,380,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 60 لیتری واتس

1,780,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 24 لیتری مهرافروز

600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 24 لیتری واتس

680,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع تحت فشار

منبع 24 لیتری RSEM

580,000 تومان

 

  تابلو برق:

در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

تابلو بوستر پمپ طرح اول

1,950,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

تابلو بوستر پمپ طرح دوم

2,400,000 تومان

 

  گیج فشار آب:

در انبار موجود نمی باشد
250,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

گیج فشار خشک 10 بار کوچک

110,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

 

هر بوستر پمپ به یک سری لوازم نیاز دارد، برای طراحی یک بوستر پمپ تمامی موارد زیر لازم می باشد:

 

در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

لرزه گیر 2 اینچ

350,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

شاسی گالوانیزه یک پمپ

130,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

شاسی گالوانیزه دو پمپ

230,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

فلوسوییچ HFS25

430,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

فلنج 2 اینچ و پیچ و مهره

120,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

لوازم بوسترپمپ

کلکتور 2 اینچ

270,000 تومان