پمپ های شناور:

 

  موتور شناور:

 

توربین شناور:

در انبار موجود نمی باشد
6,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,400,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,400,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,100,000 تومان

 

کلید شناورهای تک فاز: