الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 7.5 اسب 1500 دور

11,000,000 تومان