الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 7.5 اسب 1500 دور

9,100,000 تومان