الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 10 اسب 1500 دور

11,780,000 تومان