الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 10 اسب 1500 دور

9,200,000 تومان