الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 10 اسب 1500 دور

21,900,000 تومان