الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 3 اسب 1000 دور

7,310,000 تومان