الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 3 اسب 1000 دور

6,100,000 تومان