الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 3 اسب 1000 دور

13,000,000 تومان