الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 20 اسب 1000 دور

31,050,000 تومان