الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 20 اسب 1000 دور

24,100,000 تومان