الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 25 اسب 1500 دور

23,400,000 تومان