الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 25 اسب 1500 دور

61,800,000 تومان