الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 25 اسب 1500 دور

29,890,000 تومان