الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 30 اسب 1000 دور

40,620,000 تومان