الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 30 اسب 1000 دور

31,900,000 تومان