الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 30 اسب 1000 دور

64,900,000 تومان