الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 40 اسب 1500 دور

44,000,000 تومان