الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 40 اسب 1500 دور

36,400,000 تومان