الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 40 اسب 1000 دور

48,660,000 تومان