الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 40 اسب 1000 دور

38,900,000 تومان