الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 50 اسب 3000 دور

34,000,000 تومان