الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 50 اسب 3000 دور

93,030,000 تومان