الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 30 اسب 3000 دور

31,850,000 تومان