الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 50 اسب 1000 دور

58,460,000 تومان