الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 50 اسب 1000 دور

45,850,000 تومان