الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 50 اسب 1000 دور

119,800,000 تومان