الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 4 اسب 3000 دور

4,260,000 تومان