الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 4 اسب 3000 دور

5,670,000 تومان