الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 40 اسب 3000 دور

81,800,000 تومان