الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 40 اسب 3000 دور

40,410,000 تومان