الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 40 اسب 3000 دور

33,100,000 تومان