الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 60 اسب 1500 دور

94,000,000 تومان