الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 60 اسب 1500 دور

58,130,000 تومان