الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 60 اسب 1500 دور

48,300,000 تومان