الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1 اسب 1500 دور

4,080,000 تومان