الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1 اسب 1500 دور

3,280,000 تومان