الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.5 اسب 1500 دور

4,900,000 تومان