الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.5 اسب 1500 دور

3,600,000 تومان