الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1.5 اسب 1500 دور

3,550,000 تومان